ความแตกต่างของเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า กับเตียงผู้ป่วยมือหมุน

Last updated: 17 ม.ค. 2566  |  709 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า

ความแตกต่างของเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า กับเตียงผู้ป่วยมือหมุน

ความจำเป็นของเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าที่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในโรงพยาบาล


ปัจจุบันเตียงผู้ป่วย หรือ เตียงผู้สูงอายุ โดยปกติแล้วที่เราทราบกันมักจะอยู่เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ในปัจจุบันนั้นเตียงได้ถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานในที่พักอาศัยได้เช่นกัน เพื่อความสะดวกในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ในกรณีที่ผู้ป่วยอาการดีขึ้นแล้ว พอที่จะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และไม่มีความจำเป็นต้องนอนพักที่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเตียงผู้ป่วยจึงได้ถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานในที่พักอาศัยได้ ผู้ป่วยที่ต้องการเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า หรือ เตียงธรรมดา ก็สามารถดูแลตนเองได้ แต่ยังต้องการผู้ช่วยดูแลอยู่ เพื่อลดภาระของผู้ดูแล และ ความปลอดภัยของผู้ป่วย เตียงผู้ป่วยจึงจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากเตียงผู้ป่วยจะมีฟังก์ชั่นที่แตกต่างออกไปจากเตียงนอนธรรมดาทั่ว ๆ ไป ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ที่ไม่ควรมองข้าม


เตียงผู้ป่วย เป็นเตียงที่ออกมาพิเศษมากกว่าเตียงปกติทั่วไป ทั้งในด้านของ ฟังก์ชั่นการใช้งาน ความปลอดภัย และ คุณสมบัติทางกายภาพ เช่น ความสูง-ต่ำ เป็นต้น ที่จะออกแบบมาสำหรับใช้งานสำหรับดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะ เตียงผู้ป่วยจะสามารถทำงานได้หลากหลายมากกว่าเตียงธรรมดา ที่จะทำให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และ ผู้ดูแลผู้ป่วยก็สามารถดูแลผู้ป่วยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเช่นกัน เนื่องจากบางกรณีที่ผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เตียงผู้ป่วยจึงมีความจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากเตียงผู้ป่วยนั้นจะมีความปลอดภัยสูงกว่า ทั้งในด้านของวัสดุ และฟังก์ชั่นฉุกเฉิน ในขณะเดียวกรณีที่ผู้ป่วยยังสามารถที่จะพอช่วยเหลือตัวเองได้ การที่มีฟังก์ชั่นในการปรับองศาต่างๆของเตียงที่ใช้งานได้ง่ายนั้น จะทำให้มีผลต่อทางด้านจิตใจของผู้ป่วยด้วยเช่นกัน เนื่องจาก ผู้ป่วยจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อาจจะไม่จำเป็นต้องมีผู้ดูแลตลอดเวลา ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกดี และตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นเราจะมาดูความแตกต่างของเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า กับเตียงผู้ป่วยมือหมุน ดังนี้

 

 

เตียงผู้ป่วยกับระบบการทำงาน

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า (Electric Hospital Bed) เป็นเตียงผู้ป่วยที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ป่วย หรือ ผู้สูงอายุให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้สะดวกมากขึ้น ด้วยระบบการควบคุมของเตียงผู้ป่วยแบบมอเตอร์ไฟฟ้าที่จะช่วยให้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุสามารถทำการปรับระดับ หรือ ควบคุมการทำงานของเตียงผู้ป่วยได้ด้วยตัวเองโดยอาศัยการใช้งานรีโมท และปุ่มควบคุมที่ถูกติดตั้งเอาไว้ที่บริเวณราวปีกนกด้านข้างเตียง โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาผู้ดูแลในทุก ๆ ครั้ง อีกทั้งเพื่อเป็นการช่วยลดภาระของผู้ดูแล และช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองมากขึ้น แตกต่างจากเตียงผู้ป่วยแบบธรรมดา (Manual Hospital Bed) ตรงที่เตียงผู้ป่วยที่มีระบบการทำงานแบบมือหมุน ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุไม่สามารถปรับหรือควบคุมการทำงานของเตียงผู้ป่วยแบบธรรมดาได้ด้วยตัวเอง แต่จะต้องอาศัยแรงของผู้ดูแลในการช่วยให้ฟังก์ชันพิเศษต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเตียงผู้ป่วย อาทิเช่น ฟังก์ชันการปรับระดับความสูง-ต่ำของเตียงผู้ป่วย ฟังก์ชันการปรับเบาะพนักพิง รวมไปถึงฟังก์ชันการปรับระดับความลาดเอียงของช่วงศีรษะ และเท้า เป็นต้น

 

 

ผู้ป่วย กับ การตอบสนองต่อความเจ็บป่วย

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า เป็นเตียงผู้ป่วยที่เหมาะสำหรับการนำมาใช้งานร่วมกับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุทุกประเภทตั้งแต่ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วย และผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น ตลอดจนการนำเตียงผู้ป่วยไฟฟ้ามาใช้งานร่วมกับผู้ป่วย หรือ ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย และมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่บนเตียงผู้ป่วยมากกว่า 15 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งถ้าผู้ป่วย หรือ ผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียงซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และมีความจำเป็นที่จะต้องทำกิจกรรมทุกอย่างบนเตียงผู้ป่วยจากเตียงผู้ป่วยไฟฟ้ามีระบบการหมุนปรับระดับความสูง รวมถึงระบบสั่งการการทำงานของฟังก์ชันต่าง ๆ ของเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถช่วยลดภาระของผู้ดูแลในการหมุนปรับระดับเตียงเพื่อการเคลื่อนย้ายร่างกายของผู้ป่วยในระหว่างการรับประทานอาหาร อาบน้ำ ขับถ่าย และการพลิกตัวของผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแตกต่างจากเตียงผู้ป่วยแบบธรรมดา ด้วยรูปแบบการทำงานของเตียงผู้ป่วยแบบธรรมดาที่มีระบบการทำงานแบบมือหมุน ส่งผลให้การใช้งานเตียงผู้ป่วยแบบธรรมดาจึงจำเป็นที่จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ดูแลอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากผู้ป่วยไม่สามารถทำการควบคุมหรือปรับระดับเตียงผู้ป่วยได้เอง เพราะฉะนั้นแล้วเตียงผู้ป่วยแบบธรรมดาจึงเหมาะสำหรับการนำมาใช้งานร่วมกับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ยังสามารถขยับลุกขึ้นนั่ง เดิน และช่วยเหลือตัวเองได้

 

ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความทนทาน

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า เป็นเตียงผู้ป่วยที่มักจะถูกผลิตขึ้นมาจากเหล็กกล้า และพลาสติก ABS คุณภาพสูงเพื่อให้สามารถรองรับกับการติดตั้งระบบมอเตอร์ไฟฟ้า และปุ่มควบคุมการใช้งานต่าง ๆ ที่บริเวณราวปีกนกได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าจึงเป็นเตียงผู้ป่วยที่มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานมากกว่าเตียงผู้ป่วยแบบธรรมดา และนอกจากนี้เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าส่วนใหญ่ยังสามารถรองรับน้ำหนักของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุได้สูงสุดถึง 250 กิโลกรัม จึงทำให้เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ามีความปลอดภัยในการนำมาใช้งานร่วมกับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักตัวค่อนข้างมาก และผู้ป่วยที่มีความจำเป็นจะต้องทำกิจกรรมต่าง ๆ บนเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี แตกต่างจากเตียงผู้ป่วยแบบธรรมดา เป็นเตียงผู้ป่วยที่สามารถทำงานได้โดยการอาศัยระบบเพลามือหมุนเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนให้ฟังก์ชันต่าง ๆ ของเตียงผู้ป่วยแบบธรรมดาทั้งการปรับระดับความสูงของเตียง และการปรับระดับความลาดเอียงของช่วงศีรษะและปลายเท้า สามารถทำงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุได้โดนไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจึงมีความปลอดภัยสูง การปรับฟังก์ชันท่าต่าง ๆ ส่วนมากจะให้ผู้ดูแลเป็นผู้ช่วยปรับ เนื่องจากผู้ป่วยอาจไม่สะดวกลุกจากเตียงมาหมุนปรับบริเวณปลายเตียง และด้วยระบบการทำงานที่เป็นแบบเพลามือหมุนนี้เองจะช่วยทำให้เตียงผู้ป่วยแบบธรรมดาบางรุ่นมีน้ำหนักเบากว่า

สำหรับท่านที่กำลังมองหา และต้องการเลือกซื้ออุปกรณ์การแพทย์อย่างเตียงผู้สูงอายุ เตียงผู้ป่วยแบบธรรมดา หรือเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า มาใช้งานเราคือผู้ให้บริการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อการแพทย์แบบครบวงจร พร้อมมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเตียงผู้ป่วยแบบธรรมดา และเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า หลากหลายรุ่น ที่พร้อมจะให้คำแนะนำ และประสบการณ์ผ่านการให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านในการเลือกซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และเตียงผู้ป่วยให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และความต้องการของผู้ป่วยมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Email : sale.adlerdrive@gmail.com
Tel :  061-712-3773
Line: https://page.line.me/adlerdrive

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้