ข้อควรรู้ก่อนการใช้งานรถเข็นไฟฟ้า ของผู้ที่เพิ่งใช้งานเป็นครั้งแรก

Last updated: 21 ก.พ. 2566  |  552 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รถเข็นไฟฟ้า

ข้อควรรู้ก่อนการใช้งานรถเข็นไฟฟ้า ของผู้ที่เพิ่งใช้งานเป็นครั้งแรก

ผู้ที่เพิ่งใช้งานรถเข็นไฟฟ้าเป็นครั้งแรก ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

 

สำหรับผู้ป่วยหรือผู้ที่จำเป็นต้องใช้งานรถเข็นไฟฟ้า และเพิ่งเริ่มใช้งานรถเข็นไฟฟ้าเป็นครั้งแรก อาจเกิดความกังวลในการใช้งานรถเข็นไฟฟ้าขึ้นมาได้ เพราะถือว่าเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งมีระบบการใช้งานที่แตกต่างจากรถเข็นวีลแชร์ทั่วไปที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้า ด้วยเหตุนี้ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย จึงควรมีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการใช้งานรถเข็นไฟฟ้าหรือรถวีลแชร์ไฟฟ้า โดยเรื่องสำคัญที่ต้องรู้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมนั้น มีดังนี้

 1. ศึกษาการใช้งานรถเข็นไฟฟ้าหรือรถวีลแชร์ไฟฟ้าอย่างละเอียด ควรอ่านคู่มือการใช้งานรถเข็นไฟฟ้าหรือรถวีลแชร์ไฟฟ้าอย่างละเอียด และศึกษาการใช้งานฟังก์ชั่นที่สำคัญ เช่น การใช้งานและบังคับจอยสติ๊ก, การเปลี่ยนโหมดการใช้งานของรถเข็นไฟฟ้า ระหว่างโหมดอิเลคทริคกับโหมดแมนวล ควรศึกษาว่าต้องเปลี่ยนโหมดอย่างไรและมีข้อควรระวังอะไรบ้างในการเปลี่ยนโหมด, การใช้แตร, การใช้ที่ล็อคล้อ, การปรับระดับความเร็วของรถเข็นไฟฟ้า, การดูสถานะแบตเตอรี่ และการชาร์จแบตเตอรี่ของรถเข็นไฟฟ้า และในส่วนของผู้ดูแล ควรศึกษาวิธีพับเก็บและกางรถเข็นไฟฟ้าอย่างถูกต้องเพิ่มเติมด้วย รวมถึงวิธีใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น เช่น วิธีการหยุดรถเมื่อรถไหล

 2. ศึกษาข้อควรระวังและข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานรถเข็นไฟฟ้าหรือรถวีลแชร์ไฟฟ้า ทั้งคนป่วยและผู้ดูแลควรศึกษาข้อควรระวังในการใช้งานรถเข็นไฟฟ้าหรือรถผู้ป่วยไฟฟ้าอย่างละเอียด ว่ามีข้อห้ามและข้อควรระวังอย่างไรบ้าง เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานรถเข็นไฟฟ้า เช่น ต้องกางล้อหลังกันหงายก่อนนำคนป่วยขึ้นนั่งทุกครั้ง, การหยุดรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือตกใจ, ห้ามเหยียบที่วางเท้าเวลาจะลุกจากรถเข็นไฟฟ้า หรือต้องล็อคล้อทุกครั้ง เมื่อหยุดรถวีลแชร์ไฟฟ้าไว้กับที่ เพื่อป้องกันไม่ให้รถเข็นไฟฟ้าไหลหรือเคลื่อนที่อย่างไร้การควบคุม ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยตกใจและเกิดอันตรายขึ้นได้

 3. ศึกษาวิธีการเดินทางพร้อมผู้ป่วยที่ใช้รถเข็นไฟฟ้าหรือรถวีลแชร์ไฟฟ้า หากเป็นผู้ป่วยที่ต้องมีการเดินทางบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเครื่องบิน นั่งรถบัสโดยสาร หรือโดยสารรถยนต์ส่วนตัวก็ตามผู้ดูแลต้องศึกษาวิธีพับเก็บรถเข็นไฟฟ้าหรือรถวีลแชร์ไฟฟ้าให้ถูกต้อง รวมถึงวิธีกางรถเข็นไฟฟ้าออกเมื่อถึงที่หมายด้วย เพราะรถวีลแชร์ไฟฟ้าแต่ละรุ่นมีขั้นตอนการพับเก็บและกางออกที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งหากทำไม่ถูกวิธี อาจทำให้รถเข็นไฟฟ้าหรือรถผู้ป่วยไฟฟ้าเกิดความเสียหายได้

 4. ลองใช้งานรถเข็นไฟฟ้าให้คล่องก่อนนำไปใช้จริง ควรให้ผู้ป่วยฝึกการใช้งานรถเข็นไฟฟ้าหรือรถวีลแชร์ไฟฟ้าให้คล่อง ก่อนการนำไปใช้งานจริง เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความเคยชินกับการบังคับรถเข็นไฟฟ้า ทั้งในการเคลื่อนที่เดินหน้า-ถอยหลัง, การเลี้ยว, การเพิ่ม-ลดความเร็วของรถวีลแชร์ไฟฟ้า หรือการหยุดรถ รวมถึงการบังคับรถเข็นไฟฟ้าให้ขึ้น-ลงทางลาด ซึ่งต้องใช้งานร่วมกับการมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด และนอกจากนี้การฝึกใช้งาน ยังช่วยให้ผู้ป่วยเกิดความเคยชินกับฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของรถเข็นไฟฟ้าหรือรถวีลแชร์ไฟฟ้าอีกด้วย เพื่อป้องกันความสับสนเมื่อเกิดการใช้งานจริง

 5. ทดสอบการใช้งานรถเข็นไฟฟ้าในสถานที่ที่เคลื่อนที่ยาก การใช้งานรถเข็นไฟฟ้าหรือรถวีลแชร์ไฟฟ้าในที่ที่เคลื่อนตัวยาก เช่น ทางลาด ทางเลี้ยว หรือบริเวณที่ทางเดินไม่เรียบ ผู้ดูแลและผู้ป่วยควรศึกษาและทดสอบการใช้งานรถเข็นไฟฟ้าในสภาวการณ์ดังกล่าว เพื่อดูการทำงานของรถเข็น และเพื่อดูว่าจะบังคับรถเข็นไฟฟ้าอย่างไรในพื้นที่เช่นนั้น

 6. ศึกษาวิธีการดูแลรักษารถเข็นไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ผู้ดูแลควรศึกษาวิธีการบำรุงรักษารถเข็นไฟฟ้าหรือรถวีลแชร์ไฟฟ้าให้ถูกต้อง เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถวีลแชร์ไฟฟ้าให้นานที่สุด เช่น ศึกษาวิธีการชาร์จแบตเตอรี่ของรถเข็นไฟฟ้าให้ถูกต้อง, ศึกษาการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าที่ช่วยยืดอายุการใช้งาน ไม่ให้พังเร็ว, วิธีการบำรุงรักษาเบาะนั่ง, วิธีการดูแลรักษาล้อของรถเข็นไฟฟ้า หรือวิธียืดอายุการใช้งานจอยสติ๊ก

 7. ทดสอบการใช้งานรถเข็นไฟฟ้าร่วมกับอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ หากมีอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่ใช้งานร่วมกับรถเข็นไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแล รวมถึงเพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในกรณีที่ผู้ป่วยต้องการใช้งานรถเข็นไฟฟ้าหรือรถวีลแชร์ไฟฟ้าตามลำพัง ผู้ป่วยและผู้ดูแลควรทดลองและฝึกการใช้งานรถเข็นไฟฟ้าร่วมกับอุปกรณ์เสริมเหล่านั้นให้คล่อง และดูว่าติดขัดตรงส่วนไหนหรือไม่ ซึ่งอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่มักมีการนำมาใช้งานร่วมกับรถเข็นไฟฟ้า มีดังต่อไปนี้

  • ลิฟท์บันไดสำหรับรถเข็นไฟฟ้า บางบ้านหรือบางสถานที่ เช่น ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย จะมีการติดตั้งลิฟท์บันไดสำหรับรถเข็นไฟฟ้าเอาไว้ (Platform Stairlifts) เพื่อให้ป่วยสามารถบังคับรถเข็นไฟฟ้าขึ้น-ลงบันไดได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมีผู้ดูแลมาคอยเข็นพาขึ้น-ลงบันไดให้ ซึ่งควรให้ผู้ป่วยลองฝึกเคลื่อนรถวีลแชร์ไฟฟ้าเข้าไปในถาดของลิฟท์ ฝึกกดปุ่มต่าง ๆ ของลิฟท์บันไดให้คล่อง และฝึกระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้งาน

  • ที่ยกตัวผู้ป่วยทั้งแบบไฟฟ้าและแบบแมนวล ผู้ดูแลและผู้ป่วยควรซักซ้อมการใช้ที่ยกตัวผู้ป่วย เมื่อนำผู้ป่วยมานั่งบนรถวีลแชร์ไฟฟ้าและยกผู้ป่วยขึ้นจากรถวีลแชร์ไฟฟ้า ในกรณีที่ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้หรือเคลื่อนไหวลำบาก เพื่อดูตำแหน่งของการหย่อนตัวผู้ป่วยลงไปบนรถเข็นไฟฟ้า และเพื่อให้ผู้ดูแลเตรียมพร้อมในการรับมือกับน้ำหนักตัวของผู้ป่วย เวลาที่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากรถเข็นไฟฟ้า

  • รถยนต์สำหรับคนขับหรือผู้โดยสารที่นั่งรถเข็นไฟฟ้า ในปัจจุบันนี้มีการออกแบบและผลิตรถยนต์สำหรับคนขับที่นั่งรถวีลแชร์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ ซึ่งรถยนต์ประเภทนี้ เป็นรถยนต์ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่พิเศษกว่ารถยนต์ทั่วไปหลายอย่าง เช่น ท้ายรถทำเป็นทางลาดเอียงสำหรับเคลื่อนรถวีลแชร์ไฟฟ้าขึ้นไปบนรถยนต์, พื้นที่หลังพวงมาลัยรถที่ไม่มีเบาะนั่ง เพราะต้องเว้นพื้นที่ให้กับรถวีลแชร์ไฟฟ้าของคนขับ รวมไปถึงการปรับให้ใช้มือบังคับเกียร์หรือเบรคของรถแทนการใช้เท้าเหยียบ ซึ่งหากผู้ป่วยมีการใช้งานรถยนต์ประเภทนี้ ควรให้ผู้ป่วยฝึกการใช้งานร่วมกับรถวีลแชร์ไฟฟ้าให้คล่องแคล่ว โดยระหว่างการฝึกใช้งาน ควรมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด หรือผู้ป่วยที่ใช้รถวีลแชร์ไฟฟ้าบางคน มีรถยนต์ส่วนตัวที่ออกแบบให้สามารถเข็นรถวีลแชร์ไฟฟ้าเข้าไปตั้งไว้ในรถได้เลย โดยไม่ต้องพับเก็บให้ยุ่งยาก แต่ทั้งนี้ต้องมีการใช้ร่วมกับทางลาดสำหรับเข็นรถวีลแชร์ไฟฟ้าขึ้นไปบนรถ ซึ่งทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลควรฝึกการใช้งานให้คล่อง

  • ทางลาดสำหรับรถเข็นไฟฟ้าแบบพกพา บางครั้งการนำรถเข็นไฟฟ้าออกไปใช้งานในพื้นที่สาธารณะ ก็อาจประสบกับความยากลำบากในบางพื้นที่ เช่น ทางขึ้นตึกที่ไม่มีทางลาดและมีแต่ขั้นบันได, ห้องหรือทางเข้า-ออกอาคารที่มีธรณีประตูยกขึ้นสูงจากพื้น หรืออาคารที่มีพื้นต่างระดับ สิ่งเหล่านี้สร้างความลำบากให้กับผู้ใช้รถเข็นไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ผู้ดูแลหลายคนจึงอาจพกทางลาดสำหรับรถเข็นไฟฟ้าแบบพกพา ติดตัวไปด้วยเมื่อพาผู้ป่วยที่นั่งรถเข็นไฟฟ้าออกไปข้างนอก ผู้ดูแลจึงควรฝึกซ้อมการกางทางลาดพกพานี้ให้คล่องแคล่วรวดเร็ว และลองเข็นรถวีลแชร์ไฟฟ้าขึ้น-ลงทางลาดพกพานั้นดู ว่ามีการสะดุดหรือติดขัดตรงไหนหรือไม่

 

หากเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการใช้งานรถเข็นไฟฟ้าแล้ว เมื่อนำมารถเข็นไฟฟ้ามาใช้งานจริง ผู้ป่วยและผู้ดูแลก็จะสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยป้องกันการใช้งานรถเข็นไฟฟ้าแบบไม่ถูกหลัก ที่อาจทำให้รถเข็นไฟฟ้าชำรุดเสียหายเร็วกว่าปกติ และหากคุณกำลังมองหารถเข็นไฟฟ้าหรือรถวีลแชร์ไฟฟ้าคุณภาพดี และมีหลายรุ่น หลายแบบให้เลือก Adler Drive ศูนย์นำเข้าและจัดจำหน่ายรถเข็นไฟฟ้าและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ก็มีรถเข็นไฟฟ้าหลากหลายแบบให้คุณเลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็นรถเข็นไฟฟ้าแบบพกพา รถเข็นไฟฟ้ารุ่นน้ำหนักเบา หรือรถเข็นไฟฟ้าดีไซน์สปอร์ต เราก็มีให้คุณได้เลือกซื้อตามความต้องการ พร้อมบริการหลังการขายที่ใส่ใจ คุณสามารถมาทดลองใช้งานรถเข็นไฟฟ้าที่ศูนย์จำหน่ายของ Adler Drive ก่อนได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้คุณได้รับรถเข็นไฟฟ้าที่ตรงใจที่สุด 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Email : sale.adlerdrive@gmail.com
Tel :  061-712-3773
Line: https://page.line.me/adlerdrive

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้